กฟน.หนุน ส.กีฬาคนพิการ 4 ปี 12 ล้าน

การไฟฟ้านครหลวงให้เงินสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการฯต่อเนื่อง 4 ปี ปีละ 3 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 12 ล้านบาท นาย ชูเกียรติ นายกสมาคมกีฬาคนพิการฯ กล่าวว่า ต้องขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงที่มอบเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยทางการไฟฟ้านครหลวง ให้การสนับสนุน สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ปีละ 3 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนต่อเนื่องเฟสที่ 2 หลังจาก 4 ปีที่ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวง สนับสนุนสมาคมฯ เป็นเงิน 10 ล้านบาท สำหรับ งบประมาณดังกล่าว สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ จะนำมาพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ตั้งแต่เรื่องโครงการสร้างนักกีฬาระดับพื้นฐาน จนพัฒนานักกีฬาคนพิการสู่ความเป็นเลิศ และภารกิจที่สำคัญสำหรับปี 2560 คือการเตรียมทีมนักกีฬาคนพิการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอาเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย ในวันที่ 17-23 ก.ย.โดยสมาคมฯ ดูแล 11 ชนิดกีฬา จาก 15 ชนิดกีฬา ที่ประเทศไทยส่งนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีความร่วมมือกับ สมาคมกีฬาคนพิการประเภทอื่นๆ การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ เป็นเจ้าเหรียญทอง โดยกีฬาที่เป็นความหวังคือ วีลแชร์เรสซิ่ง ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส เป็นต้น ต้องขอขอบคุณ การไฟฟ้านครหลวง เป็นอย่างยิ่ง ที่มองเห็นพร้อมมอบโอกาส และเห็นคุณค่าของการพัฒนากีฬาคนพิการในประเทศไทย สมาคมฯ จะนำเงินสนับสนุนดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับกีฬาคนพิการในหลายๆมิติ ให้คุ้มค่าทุกบาท ทุกสตางค์ ที่ให้การสนับสนุนมา ถือเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนักกีฬาคนพิการ


Read more… :

การไฟฟ้านครหลวงให้เงินสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการฯต่อเนื่อง 4 ปี ปีละ 3 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 12 ล้านบาท

นาย ชูเกียรติ นายกสมาคมกีฬาคนพิการฯ กล่าวว่า ต้องขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงที่มอบเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยทางการไฟฟ้านครหลวง ให้การสนับสนุน สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ปีละ 3 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนต่อเนื่องเฟสที่ 2 หลังจาก 4 ปีที่ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวง สนับสนุนสมาคมฯ เป็นเงิน 10 ล้านบาท

สำหรับ งบประมาณดังกล่าว สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ จะนำมาพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ตั้งแต่เรื่องโครงการสร้างนักกีฬาระดับพื้นฐาน จนพัฒนานักกีฬาคนพิการสู่ความเป็นเลิศ และภารกิจที่สำคัญสำหรับปี 2560 คือการเตรียมทีมนักกีฬาคนพิการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอาเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย ในวันที่ 17-23 ก.ย.โดยสมาคมฯ ดูแล 11 ชนิดกีฬา จาก 15 ชนิดกีฬา ที่ประเทศไทยส่งนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีความร่วมมือกับ สมาคมกีฬาคนพิการประเภทอื่นๆ การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ เป็นเจ้าเหรียญทอง โดยกีฬาที่เป็นความหวังคือ วีลแชร์เรสซิ่ง ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส เป็นต้น ต้องขอขอบคุณ การไฟฟ้านครหลวง เป็นอย่างยิ่ง ที่มองเห็นพร้อมมอบโอกาส และเห็นคุณค่าของการพัฒนากีฬาคนพิการในประเทศไทย สมาคมฯ จะนำเงินสนับสนุนดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับกีฬาคนพิการในหลายๆมิติ ให้คุ้มค่าทุกบาท ทุกสตางค์ ที่ให้การสนับสนุนมา ถือเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนักกีฬาคนพิการ

Source : กฟน.หนุน ส.กีฬาคนพิการ 4 ปี 12 ล้าน

Be the first to comment on "กฟน.หนุน ส.กีฬาคนพิการ 4 ปี 12 ล้าน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*