กนอ.เตรียมเปิดท่าเทียบเรือแห่งที่ 2 รับอีอีซี 

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ เผยกระทรวงคมนาคม ออกใบอนุญาตให้ กนอ. เปิดท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2 สนองโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้ออกใบอนุญาตให้ กนอ. ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ สำหรับใช้เป็นท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2 ขนาดหน้าท่ายาว 1,024 เมตร ความลึก 12 เมตร สามารถให้บริการเรือบรรทุกสินค้าได้สูงสุด 60,000 ตัน มีท่าเทียบเรือทั้งหมด 4 ท่า โดยรองรับการขนถ่ายสินค้าประเภทเทกอง อาทิ เหล็ก เศษเหล็ก เศษไม้ สินค้าประเภทไม่ได้วัดน้ำหนัก และในระยะต่อไปจะรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ คาดว่าจะเปิดให้บริการ เดือนกรกฎาคมนี้    ท่าเรือดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งจะช่วยรองรับการขนถ่ายสินค้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพิ่มขึ้นถึง 7 ล้านตันต่อปี และช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการจากความแออัดในการใช้บริการท่าเทียบเรือ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 


Read Continue…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

เผยกระทรวงคมนาคม ออกใบอนุญาตให้ กนอ. เปิดท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2 สนองโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้ออกใบอนุญาตให้ กนอ. ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ สำหรับใช้เป็นท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2 ขนาดหน้าท่ายาว 1,024 เมตร ความลึก 12 เมตร สามารถให้บริการเรือบรรทุกสินค้าได้สูงสุด 60,000 ตัน มีท่าเทียบเรือทั้งหมด 4 ท่า โดยรองรับการขนถ่ายสินค้าประเภทเทกอง อาทิ เหล็ก เศษเหล็ก เศษไม้ สินค้าประเภทไม่ได้วัดน้ำหนัก และในระยะต่อไปจะรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ คาดว่าจะเปิดให้บริการ เดือนกรกฎาคมนี้   

ท่าเรือดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งจะช่วยรองรับการขนถ่ายสินค้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพิ่มขึ้นถึง 7 ล้านตันต่อปี และช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการจากความแออัดในการใช้บริการท่าเทียบเรือ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 

Source : กนอ.เตรียมเปิดท่าเทียบเรือแห่งที่ 2 รับอีอีซี 

Be the first to comment on "กนอ.เตรียมเปิดท่าเทียบเรือแห่งที่ 2 รับอีอีซี "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Automated by AutoBlogged