กทม.นัดถกมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง 29 มิ.ย.นี้ 

กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดการประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงมาตรฐานในการก่อสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ขณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ทั้งการก่อสร้างอาคาร และการก่อสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินหลายครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน กรุงเทพมหานครจึงกำหนดจัดการประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย. 60 โดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร ตลอดจนเจ้าของโครงการและผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อหารือถึงมาตรฐานในการก่อสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การใช้พื้นที่ในการก่อสร้างที่เหมาะสมและจำเป็น เป็นต้น ด้านนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้าเป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างค่อนข้างนาน ประมาณ 3 – 5 ปี ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการก่อสร้างมีปัญหาน้อยมาก แต่ปัจจุบันมีปัญหาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายโครงการ ซึ่งโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่มีเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ สายสีน้ำเงิน สายสีแดง และสายสีเขียว สำหรับการก่อสร้างที่มีระยะเวลา 3 ปีขึ้นไปย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ ซึ่งในการประชุมในวันที่ 29 มิ.ย. นี้ จะหารือเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาท ในการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาการจัดจราจรระหว่างก่อสร้างและหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมักปัญหามาโดยตลอดเรื่องผู้ก่อสร้างตัดระบบท่อระบายน้ำ ถมคูคลองปิดทางระบายน้ำ ทำผิวจราจรเสียหาย และการทิ้งขยะอุดตันท่อระบายน้ำ ซึ่งต้องมีการหารือว่าจะแก้ไขอย่างไร ต้องมีแผนงานที่ชัดเจนในการดำเนินการ และร่วมมือกันแก้ปัญหา อีกทั้งหารือในเรื่องต่างๆ เช่น การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง มาตรฐานขั้นต่ำของความปลอดภัย เมื่อมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างมาแล้วหากโครงการไหนมีปัญหาไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดอาจต้องหยุดการก่อสร้างก่อน เมื่อมีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานแล้วจึงให้ดำเนินการก่อสร้างต่อ  ที่มา , ภาพ : กทม


Next detail…. :

กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดการประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงมาตรฐานในการก่อสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ขณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ทั้งการก่อสร้างอาคาร และการก่อสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินหลายครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน กรุงเทพมหานครจึงกำหนดจัดการประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย. 60 โดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร ตลอดจนเจ้าของโครงการและผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อหารือถึงมาตรฐานในการก่อสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การใช้พื้นที่ในการก่อสร้างที่เหมาะสมและจำเป็น เป็นต้น

ด้านนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้าเป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างค่อนข้างนาน ประมาณ 3 – 5 ปี ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการก่อสร้างมีปัญหาน้อยมาก แต่ปัจจุบันมีปัญหาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายโครงการ ซึ่งโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่มีเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ สายสีน้ำเงิน สายสีแดง และสายสีเขียว สำหรับการก่อสร้างที่มีระยะเวลา 3 ปีขึ้นไปย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ ซึ่งในการประชุมในวันที่ 29 มิ.ย. นี้ จะหารือเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาท ในการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาการจัดจราจรระหว่างก่อสร้างและหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมักปัญหามาโดยตลอดเรื่องผู้ก่อสร้างตัดระบบท่อระบายน้ำ ถมคูคลองปิดทางระบายน้ำ ทำผิวจราจรเสียหาย และการทิ้งขยะอุดตันท่อระบายน้ำ ซึ่งต้องมีการหารือว่าจะแก้ไขอย่างไร ต้องมีแผนงานที่ชัดเจนในการดำเนินการ และร่วมมือกันแก้ปัญหา อีกทั้งหารือในเรื่องต่างๆ เช่น การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง มาตรฐานขั้นต่ำของความปลอดภัย เมื่อมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างมาแล้วหากโครงการไหนมีปัญหาไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดอาจต้องหยุดการก่อสร้างก่อน เมื่อมีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานแล้วจึงให้ดำเนินการก่อสร้างต่อ 

ที่มา , ภาพ : กทม.

 

Source : กทม.นัดถกมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง 29 มิ.ย.นี้ 

Be the first to comment on "กทม.นัดถกมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง 29 มิ.ย.นี้ "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*