กทม.ตั้งงบ 17 ล้านบาท ดูแลไม้ยืนต้น

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เตรียมงบประมาณ 17 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรง หลังประสบปัญหาต้นไม้ล้มบ่อยขึ้น จนเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เตรียมงบประมาณ 17 ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพิ่มความแข็งแรง และความสวยงาม หลังประสบปัญหาต้นไม้ล้มบ่อยขึ้น จนเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และเตรียมซื้ออุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น จำนวน 140 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย เครื่องมือ 17 ชนิด เช่น หมวกนิรภัย ,หน้ากากนิรภัย , อุปกรณ์โรยตัวแบบคันโยก , อุปกรณ์ไต่เชือกแบบมีด้ามจับ และอุปกรณ์ไต่เชือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถตัดแต่งกิ่งไม้ได้อย่างคล่องตัว และปลอดภัยมากขึ้น


Read more… :

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เตรียมงบประมาณ 17 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรง หลังประสบปัญหาต้นไม้ล้มบ่อยขึ้น จนเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เตรียมงบประมาณ 17 ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพิ่มความแข็งแรง และความสวยงาม หลังประสบปัญหาต้นไม้ล้มบ่อยขึ้น จนเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และเตรียมซื้ออุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น จำนวน 140 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย เครื่องมือ 17 ชนิด เช่น หมวกนิรภัย ,หน้ากากนิรภัย , อุปกรณ์โรยตัวแบบคันโยก , อุปกรณ์ไต่เชือกแบบมีด้ามจับ และอุปกรณ์ไต่เชือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถตัดแต่งกิ่งไม้ได้อย่างคล่องตัว และปลอดภัยมากขึ้น

Source : กทม.ตั้งงบ 17 ล้านบาท ดูแลไม้ยืนต้น

Be the first to comment on "กทม.ตั้งงบ 17 ล้านบาท ดูแลไม้ยืนต้น"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*