กกต.เล็งใช้คิวอาร์โค้ดแนะผู้สมัคร ส.ส. – ส.ว.

กกต.เล็งใช้คิวอาร์โค้ดแนะผู้สมัคร ส.ส.


Read all…. :

กกต.เล็งใช้คิวอาร์โค้ดแนะผู้สมัคร ส.ส. – ส.ว. เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ศึกษาข้อมูลตัวผู้สมัครได้มากขึ้น เป็นแนวทางของ กกต. 4.0 
    
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ระบุว่า ส่วนตัวได้มอบหมายให้บริหารการเลือกตั้งทำการศึกษาการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเลือกตั้ง โดยจะนำคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการสรรหา ส.ว. และส.ส.ในปีหน้าเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ศึกษาข้อมูลตัวผู้สมัครได้มากขึ้น โดยเมื่อแสกนคิวอาร์โค้ดแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถจะเข้าไปคลิกลิงค์ที่เชื่อมโยงไปกับเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของผู้สมัครที่ใส่ไว้ในคิวอาร์โค้ดได้ แต่ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบหากข้อมูลมีเนื้อหาเป็นเท็จ หลอกลวง หรือใส่ร้ายป้ายสีผู้สมัครรายอื่น ก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วย โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นแนวทางของ กกต. 4.0 

Source : กกต.เล็งใช้คิวอาร์โค้ดแนะผู้สมัคร ส.ส. – ส.ว.

Be the first to comment on "กกต.เล็งใช้คิวอาร์โค้ดแนะผู้สมัคร ส.ส. – ส.ว."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*