‘สวมหมวกนิรภัย-คาดเบลท์’ ส่งผลตายน้อยลง 

ปลัดสธ.เผย7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ปี60 มีผู้เสียชีวิตลดลงจากปี59ซึ่งเป็นผลมาจากการสวมหมวกนิรภัย  และการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเพิ่มขึ้น  นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ปีนี้(2560) มีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจากปีก่อน(2559) ร้อยละ 11.76 ซึ่งเป็นผลมาจากการสวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขับ-คนซ้อนท้าย และการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัด 28,504 คน ในจำนวนนี้พบว่า ดื่มสุรา ร้อยละ 28 โดยเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 1,671 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้ที่ดื่มสุราทั้งหมด       


Read all…. :

ปลัดสธ.เผย7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ปี60 มีผู้เสียชีวิตลดลงจากปี59ซึ่งเป็นผลมาจากการสวมหมวกนิรภัย  และการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเพิ่มขึ้น 

นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ปีนี้(2560) มีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจากปีก่อน(2559) ร้อยละ 11.76 ซึ่งเป็นผลมาจากการสวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขับ-คนซ้อนท้าย และการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัด 28,504 คน ในจำนวนนี้พบว่า ดื่มสุรา ร้อยละ 28 โดยเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 1,671 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้ที่ดื่มสุราทั้งหมด 

     

Source :  ‘สวมหมวกนิรภัย-คาดเบลท์’ ส่งผลตายน้อยลง 

Be the first to comment on " ‘สวมหมวกนิรภัย-คาดเบลท์’ ส่งผลตายน้อยลง "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


WordPress AutoBlog Plugin