มทภ.4พร้อมอำนวยความสะดวกปรองดอง

แม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันความพร้อมจัดเวทีแจงร่างสัญญาประชาคม เข้มงวดดูแลความปลอดภัย สนองประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล พลโทปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดเวทีสาธารณะ เพื่อชี้แจงร่างสัญญาประชาคม ในพื้นที่ภาคใต้ในสัปดาห์หน้า ว่า จะมีการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี่ยังไม่พบการเคลื่อนไหวใดในพื้นที่ นักการเมืองยังมีการพูดคุยกันตามปกติ และไม่ได้มีการปิดกั้น  ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำให้มีการดูแลความสงบเรียบร้อย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงคิดเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่ง มท.4 จะเป็นตัวกลางในรวบรวมข้อมูล แล้วรายงานผู้บัญชาการทหารบกเท่านั้น


Read all…. :

แม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันความพร้อมจัดเวทีแจงร่างสัญญาประชาคม เข้มงวดดูแลความปลอดภัย สนองประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

พลโทปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดเวทีสาธารณะ เพื่อชี้แจงร่างสัญญาประชาคม ในพื้นที่ภาคใต้ในสัปดาห์หน้า ว่า จะมีการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี่ยังไม่พบการเคลื่อนไหวใดในพื้นที่ นักการเมืองยังมีการพูดคุยกันตามปกติ และไม่ได้มีการปิดกั้น 

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำให้มีการดูแลความสงบเรียบร้อย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงคิดเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่ง มท.4 จะเป็นตัวกลางในรวบรวมข้อมูล แล้วรายงานผู้บัญชาการทหารบกเท่านั้น

Source :  มทภ.4พร้อมอำนวยความสะดวกปรองดอง

Be the first to comment on " มทภ.4พร้อมอำนวยความสะดวกปรองดอง"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*