"ปราสาทสมโบร์ไพรกุก" กระตุ้นการท่องเที่ยวกัมพูชา

ปราสาทสมโบร์ไพรกุก ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของกัมพูชาให้คึกคักมากขึ้น หลังจากที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุดโดยยูเนสโก  เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติจำนวนมาก เดินทางไปเยี่ยมชม ปราสาทสมโบร์ไพรกุก ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุด โดยองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยปราสาทสมโบร์ไพรกุก หรือที่แปลว่าวิหารแห่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 6 อยู่ในจังหวัดปังกงธม ซึ่งห่างจากรุงพนมเปญไปทางเหนือ 206 กิโลเมตร  ปราสาทสมโบร์ไพรกุกเป็นมรดกโลกแห่งที่ 3 ของกัมพูชา ต่อจากนครวัดในจังหวัดเสียมเรียบ และปราสาทพระวิหารซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ทับซ้อนบนชายแดนไทย-กัมพูชา ปราสาทสมโบร์ไพรกุกครอบคลุมพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร โดยยูเนสโกระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นอาณาเขตของเมืองอิศานปุระ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเจนละ อารยธรรมขอมที่เจริญรุ่งเรือง และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามซึ่งสะท้อนความเจริญด้านการก่อสร้างของอารยธรรมขอมได้อย่างน่าทึ่ง ทั้งเทคนิคการก่อทับหลัง หน้าจั่ว หรือแนวเสาหิน  นักท่องเที่ยวกัมพูชาคนหนึ่งที่เดินทางไปเที่ยวปราสาทสมโบร์ไพรกุกให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแชเนลนิวส์เอเชียว่าเขารู้สึกขอบคุณบรรพบุรุษชาวกัมพูชาที่สร้างสถานที่สวยงามเช่นนี้เป็นมรดกให้กับลูกหลาน และหวังว่าการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของกัมพูชาและทำให้คุณภาพชีวิตของชาวกัมพูชาดีขึ้น นอกจากนี้การที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาที่ปราสาทสมโบร์ไพรกุกมากขึ้น จะช่วยให้ชาวบ้านแถบนี้มีโอกาสได้ฝึกภาษาต่างประเทศกับนักท่องเที่ยวด้วย ในปีนี้ รัฐบาลกัมพูชาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในกัมพูชา 5,500,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10% ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในกัมพูชา 5 ล้านคน ภาพ: samborpreikuk.com


Read more… :

ปราสาทสมโบร์ไพรกุก ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของกัมพูชาให้คึกคักมากขึ้น หลังจากที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุดโดยยูเนสโก 

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติจำนวนมาก เดินทางไปเยี่ยมชม ปราสาทสมโบร์ไพรกุก ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุด โดยองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยปราสาทสมโบร์ไพรกุก หรือที่แปลว่าวิหารแห่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 6 อยู่ในจังหวัดปังกงธม ซึ่งห่างจากรุงพนมเปญไปทางเหนือ 206 กิโลเมตร 


ปราสาทสมโบร์ไพรกุกเป็นมรดกโลกแห่งที่ 3 ของกัมพูชา ต่อจากนครวัดในจังหวัดเสียมเรียบ และปราสาทพระวิหารซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ทับซ้อนบนชายแดนไทย-กัมพูชา ปราสาทสมโบร์ไพรกุกครอบคลุมพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร โดยยูเนสโกระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นอาณาเขตของเมืองอิศานปุระ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเจนละ อารยธรรมขอมที่เจริญรุ่งเรือง และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามซึ่งสะท้อนความเจริญด้านการก่อสร้างของอารยธรรมขอมได้อย่างน่าทึ่ง ทั้งเทคนิคการก่อทับหลัง หน้าจั่ว หรือแนวเสาหิน 

นักท่องเที่ยวกัมพูชาคนหนึ่งที่เดินทางไปเที่ยวปราสาทสมโบร์ไพรกุกให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแชเนลนิวส์เอเชียว่าเขารู้สึกขอบคุณบรรพบุรุษชาวกัมพูชาที่สร้างสถานที่สวยงามเช่นนี้เป็นมรดกให้กับลูกหลาน และหวังว่าการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของกัมพูชาและทำให้คุณภาพชีวิตของชาวกัมพูชาดีขึ้น นอกจากนี้การที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาที่ปราสาทสมโบร์ไพรกุกมากขึ้น จะช่วยให้ชาวบ้านแถบนี้มีโอกาสได้ฝึกภาษาต่างประเทศกับนักท่องเที่ยวด้วย

ในปีนี้ รัฐบาลกัมพูชาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในกัมพูชา 5,500,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10% ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในกัมพูชา 5 ล้านคน

ภาพ: samborpreikuk.com

Source :  "ปราสาทสมโบร์ไพรกุก" กระตุ้นการท่องเที่ยวกัมพูชา

Be the first to comment on " "ปราสาทสมโบร์ไพรกุก" กระตุ้นการท่องเที่ยวกัมพูชา"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Automated by AutoBlogged